________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Szakcs Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú

Projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése konzorciumi együttműködésben Szakcs és Lápafő községekben

Projektazonosító száma: 1824283145

A szerződött támogatás összege: 19 999 985 Ft

A támogatás mértéke: 90%

Projekttartalmának rövid bemutatása:

A pályázat keretében beszerzésre került

·         1 db MTZ 892.2 típusú erőgép,

·         1 db Metál-Fach T-229 homlokrakodó,

·         1 db Metál- Fach kanál,

·         1 db HEN PS 300 gréder,

·         1 db FEMAC – DOC 302 gémkasza, Szakcs Község Önkormányzata részére,

·         1 db VP 130 szárzúzó kardántengellyel Lápafő Község Önkormányzata részére, az „Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást követően.

2019. július hónapban történt meg az eszközök megrendelése, a szállítást augusztus hónapban hajtotta végre a szállító.

A forgalomba helyezés és a birtokba vétel augusztus és szeptember hónapban történt, az erről szóló dokumentumok kiállítása után tudtuk a gépkezelőt és a megvásárolt erőgépeket munkába állítani.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban” címmel. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.12.04-én került sor.

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00063

Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban

EFOP-1.5.3-16-2017-00063

·         a kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

·         a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban

·         a szerződött támogatás összege: 249.872.310 Ft

·         a támogatás mértéke: 100%

·         a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29

·         projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00063

A projekt tartalmának bemutatása:

Dombóvár Város Önkormányzata 2017. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári Járásban” címmel. A Támogatási Szerződés megkötésére 2017.12.04-én került sor.

A projektet a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel, valamint Döbrököz, Várong, Szakcs és Lápafő Községek Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg Dombóvár Város Önkormányzata.

A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Dombóvári járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A projekt a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentését, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását kívánja kezelni. A fenti célkitűzések támogató programok által, azokon belül különböző tematikák mentén realizálódnak, esetenként mentori tevékenységgel egybekötve. Megvalósul többféle, a helyi életminőség javítását célzó és a célcsoport helyben maradását ösztönző, valamint a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó, közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési program is. Különböző család- és gyermekjóléti, egyéb preventív és a fiatalok közösségépítéséhez kapcsolódó program is lezajlik majd. A projekt helyi problémákra kíván megoldást találni, fő célkitűzése a hátrányos helyzetűek segítése és a város népességmegtartó erejének növelése.

 A projekt gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeket, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket is érint. A projekt közvetlenül több mint 2 000 főt érint, a fejlesztés hatására pedig legalább 15 fő jut álláshoz.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Szakcs Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Faluszépítés LEADER módra” VP6-19.2.1-89-1-2017 azonosító számú,

Projekt címe: „Járdafelújítás Szakcson”,

Projektazonosító száma: 1941926448

A szerződött támogatás összege: 3 999 994 Ft

A támogatás mértéke: 85%

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a kivitelezési munkálatok 2019. május 24-én kezdődtek meg a Szakcs, Árpád utca 1467 helyrajzi számú járda 200 méter hosszú szakaszán. A sérült járda felbontásra került. Először a tükröt kellett elkészíteni, majd 20 cm vastagságban zúzalék ágyazat készült. A járda keleti oldalán kerti szegély épült megtámasztó betongerendával, ezt követte egy 3 cm vastag, KZ 2/4 finomzúzalék ágyazat, majd végül a 10x20x6 cm-es beton térkő került lerakásra, szürke színben. A térkő folyami homokkal történő fugázása után, az utolsó folyamat a bevibrálás volt.

Együttműködési szerződés keretén belül a Polgárőr Egyesület és a Hagyományőrző Egyesület tagjai a tervezési szakaszban véleményt formáltak a járdák nyomvonaláról. A kivitelezés során saját információs csatornáikon a lakosság tájékoztatását folyamatosan végezték. A Polgárőr Egyesület tagjai a vagyonvédelmi feladatkat is ellátták a kivitelezés során, a Hagyományőrző Egyesület tagjai pedig a kivitelezés után a járda környezetének takarítását végezték el.

A kivitelezés után a járda akadálymentesen segíti a falu lakossága számára a gyalogos közlekedést.

 

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban – EFOP-3.9.2-16-2017-00047

A projekt a Széchenyi2020 program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében, a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 249,82 Millió Ft összegű támogatást nyert humán kapacitások fejlesztésére.

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata, valamint a Dombóvári Egyesített humán Szolgáltató Intézmény Konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósítási helyszínei: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong települések és az ESZI Dombóvár működési területe

A projekt kiemelt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projekt keretében a következő tevékenységcsoportok valósulnak meg: a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése és továbbképzése, a gyermekek/ tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek/ tanulók közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés.

A beruházásnak köszönhetően a programban képesítést szerzők száma 500 fő, továbbképzést bizonyítvánnyal és tanúsítvánnyal elvégzők száma 100 fő, informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok száma összesen 400 fő, támogatott programokon részt vevő tanulók száma összesen 600 fő, továbbképzéseken részt vevő humán közszolgáltatásban dolgozók száma 120 fő lesz.

 A projekt 2018. március 1-jén indul, a fizikai zárás időpontja 2020. február 29.

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala