Projektazonosító: 1941926448

Szakmai beszámoló

Szakcs Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-89-1-17 kódszámú, Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség - Faluszépítés LEADER módra elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Járdafelújítás Szakcs Községben” című pályázat szakmai beszámolója az 1. mérföldkő eléréséig végzett tevékenységről.

A projekt tervezett teljes költsége összesen: 4 736 392 Ft

A támogatás összege: 3 999 994 Ft

A támogatást igénylő a település járdáit kívánta felújítani a támogatás felhasználásával. Az Építési napló megnyitása és a kivitelezési munkák megkezdése 2019.május 24-én történt meg. A kivitelezés során földmunka, járdaszegély építése, szórt alap létrehozása, térkő burkolat építése LONDON típusú térkővel valósult meg. A térkövet folyami homokkal szórták be a munkafolyamat befejezésekor.

Együttműködési szerződés keretén belül a Polgárőr Egyesület és a Hagyományőrző Egyesület tagjai a tervezési szakaszban véleményt formáltak a járdák nyomvonaláról. A kivitelezés során saját információs csatornáikon a lakosság tájékoztatását folyamatosan végezték. A Polgárőr Egyesület tagjai a vagyonvédelmi feladatkat is ellátták a kivitelezés során, a Hagyományőrző Egyesület tagjai pedig a kivitelezés után a járda környezetének takarítását végezték el.

A kivitelezés után a járda akadálymentesen segíti a falu lakossága számára a gyalogos közlekedést.

Az 1. mérföldkő keretén belül a projekt menedzsmenti tevékenység, a tanácsadói tevékenység és a tájékoztatási kötelezettség pénzügyi elszámolása is megtörténik. A tanácsadói tevékenyéget és a projektmenedzsmenti tevékenységet a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás végezte, a tájékoztatási kötelezettségi feladat végrehajtását a T és TN Kft. hajtotta végre és készítette el a megrendelt falinaptárat.

A tanácsadói feladat ellátása keretében a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elkészítette a pályázat anyagát és benyújtotta azt, a projekt menedzsmenti tevékenység keretében a megvalósulást és a feladatok teljesülését ellenőrizte, a műszaki ellenőri tevékenységgel párhuzamosan.

Kelt: Szakcs, 2019. július 29.

                                                                                   

                                                                                                       Récsei Gábor
                                                                                                       polgármester

   

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban – EFOP-3.9.2-16-2017-00047

A projekt a Széchenyi2020 program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében, a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 249,82 Millió Ft összegű támogatást nyert humán kapacitások fejlesztésére.

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata, valamint a Dombóvári Egyesített humán Szolgáltató Intézmény Konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósítási helyszínei: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong települések és az ESZI Dombóvár működési területe

A projekt kiemelt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projekt keretében a következő tevékenységcsoportok valósulnak meg: a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése és továbbképzése, a gyermekek/ tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek/ tanulók közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés.

A beruházásnak köszönhetően a programban képesítést szerzők száma 500 fő, továbbképzést bizonyítvánnyal és tanúsítvánnyal elvégzők száma 100 fő, informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok száma összesen 400 fő, támogatott programokon részt vevő tanulók száma összesen 600 fő, továbbképzéseken részt vevő humán közszolgáltatásban dolgozók száma 120 fő lesz.

 A projekt 2018. március 1-jén indul, a fizikai zárás időpontja 2020. február 29.

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala