Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban – EFOP-3.9.2-16-2017-00047

A projekt a Széchenyi2020 program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében, a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhíváson Dombóvár Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 249,82 Millió Ft összegű támogatást nyert humán kapacitások fejlesztésére.

A projekt Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község Önkormányzata, Várong Község Önkormányzata, valamint a Dombóvári Egyesített humán Szolgáltató Intézmény Konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósítási helyszínei: Dombóvár, Döbrököz, Lápafő, Szakcs, Várong települések és az ESZI Dombóvár működési területe

A projekt kiemelt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projekt keretében a következő tevékenységcsoportok valósulnak meg: a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése és továbbképzése, a gyermekek/ tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek/ tanulók közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés.

A beruházásnak köszönhetően a programban képesítést szerzők száma 500 fő, továbbképzést bizonyítvánnyal és tanúsítvánnyal elvégzők száma 100 fő, informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok száma összesen 400 fő, támogatott programokon részt vevő tanulók száma összesen 600 fő, továbbképzéseken részt vevő humán közszolgáltatásban dolgozók száma 120 fő lesz.

 A projekt 2018. március 1-jén indul, a fizikai zárás időpontja 2020. február 29.

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala