Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás

Elérhetőségek:

                Cím: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Telefonszám: 74/565 - 118
                                                                                         141-es mellék
                         74/465 - 525

E-mail címe: csskt-online.hu

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásával (2004.június) megfogalmazódott annak igénye, hogy a társult önkormányzatok a szociális és gyermekvédelmi alapellátási kötelezettségüket intézményfenntartó társulásban biztosítsák. Dombóvár város képviselőtestülete megalapította a "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központot, melynek fenntartására a kistérséghez tartozó valamennyi település társulási megállapodást kötött.

Az intézmény struktúrája:
Szociális Alapszolgáltató Intézményegység: házi segítségnyújtás, családsegítés, tanyagondnok, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása.
*
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Intézményegység: gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona (Dombóvár, Szabadság u. 8.)


Nyitvatartási idő, ügyelet megszervezése Szakcs településen:

A településen a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítői feladatokat 2004. júniusától területi családgondozó látja el. Fogadó óra: hetente hétfői napon, 9:00-11:00 óráig tart, majd ezután családgondozó családlátogatásokon vesz részt.


A szolgálat kapcsolatrendszere:

A jelzőrendszer tagjaival családgondozó (védőnői szolgálat, háziorvos, nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó, rendőrség, bíróság, hivatal dolgozói) összehangoltan, tevékenyen dolgozik, szükség szerint azonnal felveszi a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, és haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket. Esetmegbeszélésekre heti rendszerességgel, pénteki napokon kerül sor Dombóváron.


Tájékoztatás:

Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, az ügyfélfogadási napokról és időpontjáról szóróanyagokon, plakátokon keresztül értesülhet a lakosság, melyet a Polgármesteri hivatal bejáratánál faliújságra, iskolában, óvodában helyeztek el. Itt a gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét is megtalálják az érdeklődők.


Szolgáltatások nyújtása:

A családgondozóhoz forduló klienseknek segítséget nyújt a különböző támogatásokhoz való hozzájutásban, ügyeik intézésében, tanácsadással segíti őket akár családi, akár munkahelyi gondjaik megoldásában. A különböző ünnepekkor és szünetekben rendszeresen szerveznek a gyerekeknek egész napos játszóházat. Rendszeresen adományokat osztanak a rászorulóknak, a lakosságnak nagy szüksége van ruházatra, bútorra, használati tárgyakra. Jogi tanácsadás keddenként, 14:00-16:00 óráig, Dr. Tormási Anita: jogász segítségével biztosítják a kliens kör számára az ingyenes jogi tanácsadást, melynek helyszíne: Dombóvár, Kinizsi u. 37. Kapcsolatügyelet: A Kapcsolat Alapítvány országos hálózatába épülve biztosítják a szolgáltatást.

 

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala