Hirdetmény 

 Hirdetmény II.

 Hirdetmény III.

 Hirdetmény IV. (Szakcs)

 Szakcs Települési Arculati Kézikönyv tervezete

 Szakcs Településképvédelmi rendelet tervezet

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE:

ÁPRILIS 18. : NAGYCSÜTÖRTÖK

                10:00 PÉCS – SZÉKESEGYHÁZ: OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE

                17:00 SZAKCS: SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE; a szentmise alatt gyónási lehetőség!

ÁPRILIS 19. : NAGYPÉNTEK, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPE; szigorú böjti nap!!!

                14:30 NAK

                15:00 NAGYKÓNYI

                17:00 SZAKCS

                17:00 DALMAND

                17:00 ÉRTÉNY

ÁPRILIS 20. : NAGYSZOMBAT

                17:00 DALMAND szertartás és ételszentelés

                19:00 SZAKCS szertartás és ételszentelés

ÁPRILIS 21. : HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA

                10:15 NAGYKÓNYI, előtte 10:00 órakor keresztelés

                11:15 SZAKCS szentmise és körmenet, utána keresztelés

                11:30 ÉRTÉNY szentmise és ételszentelés

                15:00 DALMAND

ÁPRILIS 22. : HÚSVÉTHÉTFŐ

                9:30 NAK

                 11:15 SZAKCS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TISZTELT ŐSTERMELŐK!

2016. január l-ével hatályba lépett az új, mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendelet, amely lehetőséget biztosít a régi papír alapú dokumentumok helyett korszerű, elektronikus kártya alapú igazolványok kibocsátására, amelyek 5 évig lesznek hatályosak.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállításával összefüggő hatósági feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) továbbra is díjmentesen végzi.

A NAK az eljárással kapcsolatban a következőkre hívja fel tagjai figyelmét. Az új igazolványok kiállítása az őstermelői tevékenység jogfolytonosságának érdekében azon ügyfelek számára elengedhetetlen, akik 2013-ban váltottak ki őstermelői igazolványt, mert az ő igazolványuk 2015. december 31-én hatályát veszítette. Mint a korábbi évekből is ismert, ezeknek az őstermelőknek 2016. március 20-ig kérelmezni kell az új igazolvány kiváltását, és rendelkezni kell az adóévre hatályos igazolvánnyal és értékesítési betétlappal ahhoz, hogy az őstermelői státuszuk ne sérüljön pl. biztosítottság, értékesítés tekintetében.

Továbbá kérjük, hogy 2016. év március 20-ig mindenképpen jelenjenek meg a falugazdászoknál azok az őstermelők is igazolvány érvényesítés céljából, akik 2016. évre hatályos igazolvánnyal rendelkeznek, - pl. kiváltás éve 2014. vagy 2015. év volt - de még nem rendelkeznek 2016. adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal. A március 20-ig terjedő ügyintézési határidő betartása nagyon fontos azért, hogy az őstermelő igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési betétlap a szabályoknak megfelelően jogfolytonosan, 2016. január 1-től biztosítsa a folyamatos őstermelői státuszt.

Azoknak az őstermelőknek, akiknek 2016. december 31-ig hatályos igazolványuk van, és rendelkeznek jelen adóévre a hozzá tartozó hatályos értékesítési betétlappal is, nem kell megjelenniük igazolvány cserére. Számukra az új őstermelői kormányrendelet lehetővé teszi, hogy meglévő igazolványukat 2016. év október 1. és december 31. közötti időszakban cseréljék le.

Tekintve, hogy március 20. közeli dátum, és jelentős a még érvényes igazolvánnyal nem rendelkező, korábban őstermelőként nyilvántartott ügyfelek száma, ezért kérjük, hogy a nyitva álló időpontban a várható torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék meg az állandó lakóhelyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából.

Felhívjuk figyelmüket, hogy február 17-én, 18-án, 24-én és 25-én a falugazdászok képzésen vesznek részt, ezeken a napokon több iroda is zárva tart, kérjük egyeztessenek időpontot az illetékes falugazdásszal. Köszönjük megértésüket.

A falugazdászok címét és elérhetőségét megtalálják a NAK honlapján, a mellékelt weblap címen: http://www.nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati-irodak

.

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala